KONTAKTY

 

Radevič & Co s.r.o.

K Červenému dvoru 2132/24
Strašnice, 130 00 Praha 3

Tel.: + 420 775 185 791

 

E-mail: radevich@seznam.cz

Hlavní stránka: www.zarendom.cz

Režie: Valerii Radevych

Sídlo: Praha

C 113734 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 27451615

DIČ: CZ27451615

Bankovní účet:

Komerční banka
sídlo centrály

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
P.O. BOX 839,
Česká Republika

Majitel účtu: RADEVIČ & CO S.R.O.

Číslo účtu: 43-1955160247/0100

IBAN: CZ9601000000431955160247

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

 

Prohlášení:

Je-li obsah nebo vzhled jednotlivých stránek nebo předmětů z této webové stránky porušujou práva třetích osob či zákonných ustanovení, nebo připadně zkopirovane od konkurence, žádáme o spravedlivé a přiměřené vyvětleni. Zaručujeme pokud narušeni jde z naše straný ihned vše napravime do pořadku.

 

 

ODPOVĚDNOST ZA OBSAH ON LINE NABÍDKY:

Provozovatelem internetových stránek www.zarendom.cz je firma Radevič& Co s.r.o.

Provozovatel neručí za správnost, úplnost či aktuálnost informací na Internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které uživatelům mohou případně vzniknout v souvislosti s užíváním Internetových stránek, za předpokladu, že ze strany Provozovatele ani autorů neexistuje prokazatelně úmyslné provinění nebo provinění z hrubé nedbalosti. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět kdykoliv libovolné změny obsahu nebo funkčnosti Internetových stránek a to bez předchozího upozornění.

 

Obsah těchto stránek byl vytvořen s velkou pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat přístup k informacím podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Nicméně, odpovědnost/závazek nesem pouze ode dne znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení těchto porušení, neprodleně odstranime porušujici obsah.

 

Odpovědnost za ODKAZY A LINKY:

Provozovatel a autoři nenesou žádnou zodpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob, na které Internetové stránky odkazují. Provozovatel a autoři výslovně prohlašují, že v době uvedení linku či odkazu neobsahovaly zmiňované stránky ilegální obsahy. Provozovatel a autoři nemají žádný vliv na aktuální nebo budoucí podobu a obsahy těchto stránek. Proto se tímto výslovně distancují od všech obsahů všech odkazovaných stránek, které byly změněny po uvedení odkazu. Toto stanovení platí pro všechny uvedené linky a odkazy mimo vlastní Internetové stránky, tak jako pro cizí záznamy v obsahu Internetových stránek. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a zvláště pak za škody, které vzniknou užitím nebo neužitím takovýchto poskytnutých informací, odpovídá samotný poskytovatel stránek, na které je odkazováno, nikoliv osoba, která přes link na příslušné stránky pouze odkazuje.

Autorské právo

AUTORSKÉ PRÁVO A OCHRANNÉ ZNÁMKY: 

Obsah Internetových stránek je chráněn autorským právem, pokud není uvedeno jinak. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších vyhlášek může provozovatel vykonávat majetková práva k Internetovým stránkám. Všechny ochranné a registrované obchodní známky zmíněné v rámci Internetových stránek podléhají neomezeně stanovením platných zákonů. Používání, přenášení, pozměňování obsahu Internetových stránek není bez výslovného písemného souhlasu autora dovoleno.

OCHRANA DAT A SOUKROMÍ:

Veškeré údaje získané od návštěvníků Internetových stránek (formou vyplnění a odeslání formulářů, dále jen Osobní údaje) jsou považovány za údaje osobní a jsou chráněné dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších vyhlášek. Uživatel odesláním takového formuláře souhlasí se zpracováním Osobních údajů dle výše uvedeného zákona. Provozovatel se zavazuje, že Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Uživatel odesláním svých osobních údajů výslovně souhlasí s jejich zpracováním Provozovatelem. Provozovatel pro statistické účely shromažďuje některé informace o uživatelích v průběhu jejich návštěv. Tyto údaje (např. verze operačního systému, verze prohlížeče, rozlišení obrazovky) jsou zcela anonymní a Provozovatel je shromažďuje a zpracovává pouze za účelem vylepšení a dalšího vývoje Internetových stránek.

Právní účinek vyloučení odpovědnosti a záruk:

 

Tyto právní podmínky jsou považované za část Internetových stránek. V případě, že části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo nejsou úplné vůči platné právní situaci, zůstávají zbylé části tohoto těchto právních podmínek v jeho obsahu a platnosti nedotčeny. Provozovatel může kdykoliv upravit právní podmínky změnou tohoto textu.


Košík    

Žádné produkty

0,00 Kč Doručení
0,00 Kč Celkem

K pokladně

Tento produkt byl přidán do nákupního košíku

Množství
Celkem

K dispozici jsou 0 [/ 1] kusů ve vašem košíku. K dispozici je 1 kus ve vašem košíku.

Celkový počet produktů. (vč. DPH)
Celkem za dopravu (vč. DPH) Doručení zdarma!
Celkem (vč. DPH)
Pokračujte v nakupování Přejít k pokladně